{{changedpages1/}}

for test just on this wiki

Do tohoto kodu pridano vyber prvniho odstavce stránky. použít to do výpisu článků.

Nově vytvořené stránky

Značky: